Hjälp! Någon har tagit i mig på ett sätt som inte kändes bra!

Du ska alltid ta din upplevelse på allvar, det är lätt att tänka att en överdriver eller att det kanske inte var så farligt. Det är du som bestämmer över din kropp och om eller när andra får ta på den. Att ta på någon på ett sätt som de inte vill eller tycker om är alltid fel och kan vara ett brott. När någon kliver över ens gränser är det väldigt obehagligt och ofta nåt som stannar kvar hos en och kan påverka en framåt. Det finns ingen reaktion som är rätt eller fel och du bestämmer själv om du vill anmäla eller om och när du vill prata med nån om vad som hänt, men ofta är det väldigt bra att prata med en trygg vuxen, och särskilt om det här är nån du är orolig att behöva träffa på igen och vad hen kanske gör då.

Det är väldigt vanligt att det tar lite tid att känna in hur en faktiskt upplever något. När någon tar på ens kropp otillåtet är det vanligt att en inte riktigt förstår vad som händer där och då, och att kroppen inte hinner reagera. Eller att man känner panik och blir så rädd att en inte vågar reagera. Det kan ta flera dagar, veckor eller ibland år innan en förstår vad det faktiskt fick en att känna. 

Det här är kan du göra på egen hand:

Prata med en vuxen
Det blir lättare att ordna en situation om du säger till så fort det händer. Du ska inte behöva vara ensam i det som händer dig, och du har rätt att få hjälp. Det spelar ingen roll om personen säger att du inte får berätta om det som händer dig, du får alltid prata med en vuxen. Vilken vuxen runt dig kan du prata med om den här situationen? Ibland kan det vara nån i ens familj, eller ibland en tränare. Du kan även prata med skolkuratorn eller med någon på en ungdomsmottagning. De är vana att träffa personer som är i din situation och vet vad du behöver för hjälp. I de flesta fall har de tystnadsplikt men det finns tillfällen när de behöver berätta vad du sagt. Många vuxna som träffar barn är mer vana än en tror att prata om våld och övergrepp och hur dåligt en kan må av vad andra gör mot en och kan hjälpa en bra att hantera jobbiga situationer. Om du skulle prata med en vuxen som inte var så bra att prata med så prova att prata med nån annan vuxen. Du har rätt att bli lyssnad på och att hantera det som hänt. 

Anmäl till polisen 11414 
Ingen har rätt att ha sex med dig om du inte vill. Att göra något sexuellt med någon som inte vill det är olagligt. Det är aldrig ditt fel om du utsätts för ett övergrepp, och du har rätt att få stöd om det har hänt. Du har även rätt att anmäla till polisen och bli lyssnad på. 

Kontakta Socialtjänsten
Socialtjänsten, eller soc som många unga kallar det, finns i alla Sveriges kommuner. Soc ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Hos soc jobbar bland annat socialsekreterare. Socialtjänsten är skyldiga att hjälpa barn och unga som utsätts för övergrepp i familjen. Kontakta socialtjänsten i din kommun om du vill ha hjälp.