Allemanschatten

Vi chattar med många barn och unga! Kanske har du liknande funderingar som en annan eller så upptäcker du nåt helt nytt?

Chatta med oss!

Vi kan ge råd och stöd om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL.
Starta chatten